Mac Osx - Operation not permitted

Bu hata ile sistem de hazır kurulu gelen emacs 22 versiyonu silmek isterken karşılaştım. El Capitan sürümünde eklendiğini okudum. (System Integrity Protection locks)

➜ ~ sudo rm -rf /usr/share/emacs
Password:
rm: /usr/share/emacs/22.1/...: Operation not permitted

Çözüm:

  • Makinayı tekrardan başlatın. Cmd+r ile recovery mode açın.

  • Menüden Utilities -> Terminal

    csrutil disable; reboot
  • Bilgisayar tekrardan başladığında artık istediğiniz dizini veya dosyayı silebilirsiniz.

    csrutil status